logo NL

Privacy verklaring

De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is Herinckx BV. De verwerkte gegevens bevatten identificatie– en contactgegevens en informatie betreffende het dossier waarmee de persoon betrokken is.

De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de diensten die wij op contractuele basis leveren. Ze worden gebruikt voor de identificatie van belangenconflicten, voor het opstellen van verklaringen van onafhankelijkheid en voor het naleven van andere wettelijke verplichtingen. Ze worden gebruikt in de gerechtvaardigde belangen van de uitoefening van onze activiteiten, in het bijzonder om de betrokken persoon te contacteren. De gegevens worden opgeslagen zolang ze tot de bovenvermelde doeleinden kunnen dienen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met yves.herinckx@herinckx.be.