logo NL

 

photograph - Yves Herinckx

Yves Herinckx treedt op als arbiter en zetelt als plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep van Brussel. Zijn activiteiten zijn geconcentreerd op de beslechting van handelsgeschillen. Als arbiter trad hij op in zowel institutionele als ad hoc-arbitrages, als voorzitter en co-arbiter. Hij zetelde ook als rechter in vernietigingsprocedures.

De geschillen die hij beslecht betreffen voornamelijk financiële en verzekeringszaken, fusies en overnames, vennootschappen, handelscontracten, evenals mededingingsrecht en gereglementeerde sectoren.

Hij was mede-bemiddelaar in de onderhandelingen die tot de schikking hebben geleid tussen de vroegere Fortis aandeelhouders en Ageas, de grootste dergelijke schikking ooit in Europa, en is nu voorzitter va het bestuur van de Nederlandse stichting die toezicht houdt op de uitvoering van de schikking.

Zijn onafhankelijk arbitragekantoor werd in 2012 opgericht. Voordien was hij vennoot bij Clifford Chance, waar hij de financiële en bankpraktijk leidde van het kantoor te Brussel. Hij is 14 jaar lang managing partner van dat kantoor geweest. Tot maart 2018 was hij vice-voorzitter van het beroepspanel van de Europese gemeenschappelijke afwikkelingsraad (SRB). Hij is tevens in Tokio en Londen professioneel actief geweest.